Учлањивање

Заинтересовани који желе да се учлане у Друштво српско-руског пријатељства
могу то учинити уторком од 18:00 до 20:00 часова у просторијама Друштва, Бранислава Нушића бр. 2/6 - први спрат. 

Од 01.01.2021 г. чланарина на годишњем нивоу износи:

             -за запослена лица 1.200,00 динара
             -за остале чланове    700,00 динара

                                      
                                                      УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА